Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov
přijměte pozvání na Shromáždění představitelů SDH okresu Trutnov, které
Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič III. a II. stupně
Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III.
Vyhlášení semináře a zkoušek pro získání rozhodčí PS
Dle Směrnice hasičských soutěží část 2 příloha č. 5 a pravidel požárního
Členské karty – GDPR
Chtěli bychom informovat, že od března nebyly od mnoha sborů dodány vyplněné
Hlášení o činnosti SDH 2022
jelikož se pomalu a jistě blíží konec prosince, zasílám proto
Datové schránky
Základní informace k datovým

Kalendář